De Solar Impulse 2: Goed nieuws voor de toekomst!

Op vakantie met het vliegtuig is momenteel niet duurzaam, maar de vlucht van de Solar Impulse 2 laat duurzame potentie zien voor de toekomst!Solar Impulse SI2 pilote Bertrand Piccard Payerne November 2014
Solar Impulse SI2 pilote Bertrand Piccard Payerne November 2014 (By Milko Vuille [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons)

De Solar Impulse 2

Nu de zomervakanties overal zijn aangebroken zullen velen van jullie een trip naar het buitenland gepland hebben met het vliegtuig. Dat dit niet de meest duurzame en milieuvriendelijke vervoersoptie is weet bijna iedereen, maar wie bijvoorbeeld de Atlantische Oceaan over wil steken kan bijna niet om het gebruik van de luchtvaart heen.

Luchtvaart en milieu

Een gemiddeld Nederlands huishouden stoot gemiddeld zo’n 8 ton CO2 per jaar uit, waarvan 1 ton door vliegreizen wordt veroorzaakt. Wereldwijd vertrekken er zo’n 36,5 miljoen vluchten per jaar; ongeveer 100.000 vluchten per dag! Hiermee is de luchtvaart verantwoordelijk voor ongeveer 2% tot 2,5% van de wereldwijde CO2 uitstoot. Bovendien groeit de vraag naar passagiersvluchten groeit nog steeds. Terwijl vroeger vliegen nog iets speciaals was, wordt het in Nederland steeds normaler en toegankelijker voor een ieder. Een voorbeeld waaraan dit duidelijk te merken valt, zijn de extreem lage prijzen waarvoor je soms kan vliegen. Vooral relatief korte vluchten zijn tegenwoordig erg goedkoop en hiermee stuiten we meteen op een valkuil. Doordat vooral opstijgen en landen voor veel uitstoot zorgen en korte vluchten vaker lege stoelen hebben, is de CO2 voetafdruk per kilometer ten opzichte van andere vervoersmiddelen erg veel. Zo is de CO2 voetafdruk per persoon voor een retourvlucht tussen Amsterdam en Barcelona 529 kilogram voor een afstand van 2.500 kilometer en kom je hiermee op een uitstoot van 0,21 kilogram per kilometer. Ter vergelijking; een retourvlucht tussen Amsterdam en Antofagasta in Chili van 22.200 kilometer levert een uitstoot van 0,19 kg per kilometer op. Maar ook als we onszelf zouden beperken tot treinvakanties, zijn vliegtuigen niet meer weg te denken uit de sterk geglobaliseerde wereldeconomie van vandaag – men verwacht een verdubbeling van het aantal vluchten in de komende twintig jaar, met name als gevolg van de groeiende Chinese en Indiase middenklasse. Alhoewel het stijgend aantal vluchten vele voordelen heeft voor bedrijven en particulieren wereldwijd, zijn er grote nadelen voor het milieu in de vorm van de uitstoot van broeikasgassen.

Luchtvaart versus milieu?

Er lijkt dus een dilemma te zijn waarbij er gekozen moet worden dus luchtvaart (en de vele positieve invloeden op de industrie) en het milieu. Dit dilemma wordt ook herkend door de luchtvaart industrie zelf. Gezien zij niet onder het klimaatakkoord van Parijs vallen, hebben zij zelf drie doelen opgesteld:

  1. Tot 2020 moet er een jaarlijkse brandstofbesparking van 1,5% plaatsvinden
  2. CO2-neutrale groei vanaf 2020
  3. De CO2 emissie van 2005 moet in 2050 gehalveerd zijn

Daarnaast werken luchtvaartmaatschappijen met een CO2-compensatie systeem waarbij ze voor alle gevlogen kilometers zogenaamde CO2-compensatie-eenheden moeten aanschaffen. Dit zijn gecertificeerde eenheden die ontleend worden aan klimaatprojecten uit voornamelijk ontwikkelingslanden, die vaak het meeste ongemak ervaren ten gevolge van klimaatsverandering. Zo zijn zij bijvoorbeeld erg gevoelig voor een mislukte oogst. Ik zou persoonlijk niet zo 1, 2, 3 een beter systeem kunnen bedenken, maar het idee dat ik nu krijg is dat de ontwikkelde landen vliegreizen maken ten voordele van hun industrie, terwijl ondertussen de oogsten in een ontwikkelingsland tegen vallen – maar ‘hey, hier hebben jullie een windmolen!’. De beste manier om dit soort schemes te voorkomen is natuurlijk het volledig CO2 neutraal maken van de luchtvaart. Er is gelukkig goed nieuws voor de toekomst! Afgelopen week heeft de Solar Impulse 2 (SI2) – een vliegtuig dat geheel op zonne-energie werkt – als eerste in zijn soort een 40.000 kilometer durende reis rondom de wereld gecompleteerd. Als ik dan een bekende uitspraak mag parafraseren (oké, in zijn geheel ombuigen tot iets onherkenbaars): de vlucht van de Solar Impulse 2 lijkt momenteel een kleine stap, maar het laat grootse potentie zien voor de mogelijkheden in de toekomst!

Hoewel er vaker eenmansvliegtuigen zijn gebouwd die op zonne-energie werkten, heeft Solar Impulse 2 een aantal zeek unieke eigenschappen. Zo is de Solar Impulse het eerste vliegtuig dat zowel dag en nacht compleet op hernieuwbare energie (al dan niet opgeslagen in de battterij) kan vliegen. Daarnaast heeft de SI2 is het vermogen van een kleine motorfiets, een spanwijdte van een Boeing 747 Jumbo Jet (72 meter) en het gewicht van een familieauto (2,3 ton) en is daarmee het grootste vliegtuig ooit gebouwd met een dergelijk laag gewicht.

Ook het doel waarvoor de SI2 in het leven is gebracht is uniek. Het doel van de SI2 was om de wereld te laten zien dat een vliegtuig meerdere dagen en nachten achter elkaar kan vliegen zonder brandstof en daarnaast het gebruik van en de industrie voor hernieuwbare energie te promoten door scholen en universiteiten te inspireren. Het heeft 13 jaar geduurd, maar uiteindelijk hebben zij drie record brekende solo-vluchten gemaakt, waaronder één van van 5 dagen en 5 nachten achtereen vliegen op hernieuwbare energie, van Nagoya (Japan) naar Hawaii. Hiermee hebben ze laten zien dat technologie zowel over land als in de lucht de energie consumptie afkomstig van natuurlijke hulpbronnen drastisch verminderd kan worden en onze kwaliteit van leven verbeterd kan worden.

Natuurlijk valt er wat te verbeteren wat de technieken betreft. Het zal nog even duren voordat dergelijke vliegtuigen ingezet kunnen worden voor het vervoer van passagiers en vracht, gezien de SI2 qua ruimte en vermogen momenteel alleen de piloot kan herbergen. De voorspoedige vlucht van de SI2 geeft echter wel hoop voor de toekomst dat vliegen op zonne-energie voor langere tijd mogelijk is. Daarnaast vordert de techniek tegenwoordig sneller dan ooit, zeg nu zelf; 13 jaar voor het ontwikkelen van de SI2 is relatief weinig! Zeker als je je bedenkt dat de mensheid al duizenden jaren de wens had te willen vliegen en dit pas in de 20ste eeuw mogelijk werd. Ook kan kennis erg makkelijk en snel gedeeld worden en zijn mensen wereldwijd hopelijk geïnspireerd door de boodschap die het SI2 project heeft proberen over te brengen. Ik ben in ieder geval geïnspireerd en geloof dat als iedereen zijn steentje bijdraagt aan duurzame ontwikkeling wij binnen een vrij korte periode energie-neutraal kunnen leven (en vliegen)!

Your next jumps to fair and green:

Voor meer informatie:

Laat Een Bericht Achter


1 thought on “De Solar Impulse 2: Goed nieuws voor de toekomst!

  1. […] cup, zodat het minder transport en minder CO2 uitstoot geeft. Zolang zonnevliegtuigen zoals Solar Impulse nog een bijzonderheid zijn, probeer ik daar op te letten bij mijn […]

      -  

Leave a Reply

Copyright © 2017 FairFrog