Omhoog, omlaag en opnieuw

Over het verschil tussen Upcyclen, Downcyclen en Recyclen

Recycling, Upcycling en Downcyling; wat zijn nu nu eigenlijk de verschillen tussen deze drie? En zijn er overeenkomsten? Lees het in de blog.


Het doel van recyclen, upcyclen en downcyclen is in alle gevallen correct afval management; het managen van afval zonder hierbij onder andere de gezondheid van mens en dier in gevaar te brengen, het milieu te schaden of overlast door geluid en geur te bezorgen. Daarnaast kan goed afval management zorgen voor een vermindering van het gebruik van eindige natuurlijke bronnen en (grond)stoffen en/of schade toebrengen aan het milieu bij delving of verwerking. Om correct afval management te waarborgen, moeten alle leden van de Europese Unie zich houden aan het Kaderrichtlijn afvalstoffen oftewel het Waste Framework Directive (Directive 2008/98/EC on waste); een hiërarchisch ingedeelde strategie die er als volgt uitziet:

De afval piramide; hoe kunnen we zo duurzaam mogelijk met afval en afvalverwerking omgaan?
De afval piramide; hoe kunnen we zo duurzaam mogelijk met afval en afvalverwerking omgaan?

De richtlijn is opgedeeld in verschillende fases, waarbij de eerste fase bestaat uit de preventie van de vorming van afval. In de tweede fase wordt afval voorbereid voor hergebruik, bij fase 3 vindt de daadwerkelijke recycling plaats, in fase 4 wordt er indien mogelijk afval herwonnen en in de laatste fase wordt het resterende afval afgevoerd. De bedoeling is om de eerste 4 fases zodanig geoptimaliseerd te krijgen, dat de hoeveelheid afval, die afgevoerd moet worden zoveel mogelijk geminimaliseerd wordt. Het afval in de laatste fase zal namelijk gedumpt worden op de vuilnishoop of verbrand worden. In beide gevallen zullen er schadelijke gevolgen zijn voor het milieu.

De EU heeft samen met de Kaderrichtlijn afvalstoffen ook twee doelen gesteld voor 2010: 50% van bepaalde materialen uit huishoudelijk afval zal dan in fase 2 (voorbereiding voor hergebruik) of fase 3 (recycling) moeten eindigen. Dit geldt ook voor 70% van het constructie- en sloopafval. Om dergelijke doelen te bereiken of zelfs voorbij te streven zijn recyclen, upcyclen en downcyclen belangrijke processen. Maar wat is nu precies het verschil en hoe dragen ze bij aan een duurzamere wereld?

UPCYCLEN

Bij Upcyclen worden materialen verwerkt tot een nieuw product, waarbij de kwaliteit van het materiaal niet wordt gedegradeerd. Het materiaal wordt dus niet afgebroken, maar refashioned. De naam UP-cycling komt voort uit het feit dat de materialen zodanig worden hergebruikt dat ze meer waarde krijgen en zij omhoog bewegen in de supply chain. Concrete voorbeelden op FairFrog zijn de tassen van Emax Domina, die gemaakt worden van oude autobanden, plastic of billboards, de tassen van Upcycled van hergebruikt leer of denim, en sloffen van restjes wol van Geesken Vormgeving. Vaak gehoorde termen die samengaan met upcycling zijn ‘Cradle-2-Cradle’ en circulaire economie. Beide termen zijn onder andere gericht op het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen, zonder verlies van kwaliteit of waarde.

DOWNCYCLING

Downcycling is het omzetten van waardevolle producten en materialen in minder waardevolle producten en materialen. Een voorbeeld is het omsmelten van polyester stof, dat nog verwerkt kan worden tot bijvoorbeeld een rugtas, naar polyester draad.

RECYCLEN

Recyclen is het proces waarbij een product dat als afval wordt gezien, (deels) verwerkt wordt tot een nieuw product. Recycling kan dus gezien worden als een verzamelnaam voor up- en downcyling. Recycling kan echter ook gezien worden als een opzichzelfstaand proces; ten opzichte van upcycling is het grote verschil dan dat bij recycling het materiaal aangepast en omgevormd wordt tot een ander soort (moeder) materiaal of tot eenzelfde soort materiaal van een mindere kwaliteit. Het verschil ten opzichte van downcycling is dat bij recycling het input product niet (of weinig) waardevol is. Een voorbeeld op FairFrog zijn de (yoga) leggings van gerecycled plastic.

Your next jumps to fair and green:

Voor meer informatie:

Laat Een Bericht Achter


Leave a Reply

Copyright © 2017 FairFrog