Voor Nederland, liefde voor de automobilist

How Fair And Green Is...? Deel 2: VNL

Duurzaamheid en eerlijke handel in de Tweede Kamerverkiezingen 2017. We leggen alle politieke partijen langs de meetlat. In deel 2: Voor Nederland (VNL).


Hoe eerlijk en duurzaam zijn de partijprogramma's van politieke partijen? FairFrog zocht het voor je uit. In deel 2: Voor Nederland (VNL).

In deze serie leggen we de partijen voor de aankomende Tweede Kamer verkiezingen, die kans maken op een zetel, langs de FairFrog-meetlat. Stel dat de partijen een webwinkel zouden beginnen, zouden ze dan op FairFrog mogen staan? Naast ons belangrijkste criterium eerlijke handel, kijken we ook naar duurzaamheid in de zin van beleid op het gebied van milieu, klimaatverandering en armoedebestrijding. In het eerste deel van de serie, behandelden we de Partij voor de Vrijheid (PVV) en kon je een uitgebreide toelichting lezen over hoe ik te werk ga. In dit tweede deel bespreek ik het partijprogramma van Voor Nederland (VNL) en voeg ik hun score toe aan de tabel onderaan de blog.

Toelichting

Ik probeer zo min mogelijk te focussen op middelen, zoals de Sustainable Development Goals of een klimaatwet en zoveel mogelijk op concrete inhoud en naar de kwaliteit van de inhoud (is er sprake van een gedegen analyse). Per partijprogramma heb ik gekeken naar de criteria “Eerlijke handel”, “Armoedebestrijding”, “Milieu” en “Klimaat”. Een deel van de sub-issues zijn niet vooraf vastgesteld. Zo heb ik partijen een kans gegeven om punten te scoren voor originele ideeën, die niet in andere partij-programma’s voorkomen. Ik hoop zo een zo volledig mogelijke analyse te geven van de partijprogramma’s op de FairFrog criteria. Ik behandel iedere partij in een aparte blog en geef partijen tussen 0 en 2 punten voor de verschillende onderwerpen. Zo houden we het spannend tot de laatste week voor de verkiezingen; wiens partijprogramma zou het meest FairFrog-worthy zijn?!

Voor Nederland, VNL

Zoals je ook in mijn vorige blog hebt kunnen lezen, zie ik de EU als een instituut waarbinnen positieve veranderingen op het gebied van eerlijke handel, milieu en klimaat doorgevoerd kunnen worden. Het gaat vooral om veranderingen, die we als Nederland niet in ons eentje kunnen doorvoeren. Daarom kunnen punten behaald worden voor het behoud van de EU.

“Wij willen een referendum over de vraag of Nederland lid moet blijven van de huidige EU (een zogeheten Nexit-referendum).”

VNL wil een referendum over een eventuele NEXIT, het Europees parlement afschaffen (de controle verleggen naar nationale parlementen) en wil alleen economische samenwerking binnen de EU. Voor het behoud van economische samenwerking en monetaire samenwerking met de Noordelijke EU landen (ze staan een splitsing van de euro voor in een noordelijke en zuidelijke munt) krijgen ze van mij een punt.

“Stoppen met ontwikkelingshulp, behalve noodhulp. Geen hulp, maar handel.”

Verder wil VNL alle ontwikkelingshulp, behalve noodhulp afschaffen, dus ook daarvoor krijgen ze een puntje ten opzichte van de PVV, die alle ontwikkelingshulp wil afschaffen.

Op het gebied van belastingen heeft VNL een behoorlijk wensenlijstje; er moet vooral heel veel omlaag. Ze stellen een vlaktaks voor voor inkomstenbelastingen; iedereen hetzelfde lage tarief van 25%. Hierbij wordt dus het grootste verschil gemaakt voor de rijken en neemt inkomensongelijkheid fors toe. Hoewel ze hiermee weliswaar de belasting op arbeid verlagen, is het niet zo dat ze de belasting verleggen naar grondstoffen, want zowel het btw tarief als de brandstof accijns moet volgens VNL naar beneden. Voor hun voorstellen over het belastingstelsel, kan ik hen dan ook geen punten geven.

In het hoofdstuk over infrastructuur toont VNL vooral veel liefde voor de automobilist, we mogen 130 op de snelwegen, ze willen meer wegen en bredere wegen en zoals reeds genoemd willen ze de brandstof prijzen verlagen. Ook zijn ze voor het uitbreiden van havens en luchthavens, want “goed voor de economie”. Minder goed voor het behoud van de Aarde of onze luchtkwaliteit. Wel wordt genoemd:

“Het spoor moet een volwaardig alternatief zijn voor auto.”

Hoe dan? vraag je, nou zo: “Echte liberalisering; dus lagere prijzen voor kaartjes.” Wat precies wordt verstaan onder echte liberalisering wordt helaas niet toegelicht. Officieel betekent liberaliseren het los laten van controles over een markt en het mogelijk maken van toetreding tot een markt. Wat betekent dit dan voor VNL; willen ze het spoor ook liberaliseren? Geen overheid inspraak meer over waar nieuwe spoorwegen worden aangelegd of waar ze moeten blijven? Of betekent dat dat de NS geen semioverheidsbedrijf meer zal zijn en andere aandeelhouders dan de staat zal hebben, maar we de boel wel blijven reguleren?

Of liberalisering van een markt daadwerkelijk een prijsverlaging tot gevolg heeft is afhankelijk van hoe die markt in elkaar steekt en dan voornamelijk hoe competitief de markt is. Een zeer competitieve markt leidt over het algemeen tot lagere prijzen. Iets dat bijdraagt aan een competitieve markt is bijvoorbeeld makkelijke toetreding tot een markt (lage opstartkosten en weinig kennis benodigd). Het is maar de vraag of “het spoor” aan dergelijke voorwaarden voldoet en juist om die reden vind ik dat VNL hier met een duidelijker plan dient te komen. Hoe ga je waarborgen dat liberalisering echt leidt tot prijsverlaging en er niet alleen maar voor zorgt dat straks op de minder winstgevende stukken spoor geen enkele trein meer rijdt? VNL laat het simpeler lijken dan het is, slaat een kreet die duurzaam klinkt zonder deze verder te onderbouwen en krijgt daarom geen punten.

Verder wordt genoemd “we streven naar meer rendabele duurzame energie”, maar dit geheel zonder toelichting. Tja, moet ik daar een punt voor geven? Nee, dat is mij een te holle zin; streven vind ik niet voldoende, ik wil concrete inhoud zien.

Hoewel VNL niet bepaald Fair of Green is, hebben ze wel een hogere score gekregen dan de PVV. Ook hebben ze beduidend meer hun best gedaan op hun partijprogramma, al ontbreekt er ook bij hen erg veel toelichting en concrete inhoud.

Ben je benieuwd naar mijn oordeel over andere partijen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook. De tabel beneden zal met iedere partij die we behandelen worden aangevuld.

Score
Topic PVV VNL
Algemeen
Nederland blijft in de EU 0 1
Eerlijke
handel
0 0
Armoedebestrijding
Noodhulp 0 1
Milieu 0 0
Klimaat 0 0
TOTAAL 0 2

Your next jumps to fair and green:

  • Wil je je graag via debatten verder verdiepen in de FairFrog thema’s, wij zetten een aantal interessante verkiezingsdebatten voor je op een rij; klik hier!
  • Lees ook onze blog over de PVV!

Voor meer informatie:

Laat Een Bericht Achter


Leave a Reply

Copyright © 2017 FairFrog