De PVV, enzovoorts

How Fair And Green Is...? Deel 1: PVV

Duurzaamheid en eerlijke handel in de Tweede Kamerverkiezingen 2017. We leggen alle politieke partijen langs de meetlat. In deel 1: Partij voor de Vrijheid.


FairFrog zocht uit hoe duurzaam en eerlijk de politieke partijprogramma's zijn. Deel 1: Partij voor de Vrijheid.

In deze serie leggen we de partijen voor de aankomende Tweede Kamer verkiezingen, die kans maken op een zetel, langs de FairFrog-meetlat. Stel dat de partijen een webwinkel zouden beginnen, zouden ze dan op FairFrog mogen staan? Naast ons belangrijkste criterium eerlijke handel, kijken we ook naar duurzaamheid in de zin van beleid op het gebied van milieu, klimaatverandering en armoedebestrijding. Het goede nieuws is alvast dat er in Nederland heel erg veel te kiezen valt. Vooral voor de rechtse kiezers zijn er nogal wat keuzes bij gekomen en hier zitten ook serieuze verschillen tussen de partijen op het gebied van milieu en klimaatverandering.

Duurzaambedrijfsleven.nl en De Groene Zaak kwamen al met een kieswijzer duurzame economie. Hoewel het een mooi overzicht is, ontbreekt het aspect eerlijke handel hier nog aan en is het op sommige punten wat eenzijdig. Verder vind ik het jammer dat ze partijen zoals VNL en Forum voor Democratie niet hebben meegenomen. Deze zullen wij wel meenemen in ons overzicht. Persoonlijk ben ik altijd erg blij met het meerpartijensysteem dat we hier in Nederland hebben. Voor 17 miljoen mensen is twee of drie keuzes gewoon niet genoeg en daarom wil ik ook een paar minder voor de handliggende keuzes graag behandelen. Niet het minste omdat ik vind dat duurzaamheid en eerlijke handel niet alleen als een linkse bezigheid gezien moeten worden.

Hoe ga ik te werk?

Ik probeer zo min mogelijk te focussen op middelen, zoals de Sustainable Development Goals of een klimaatwet en zoveel mogelijk op concrete inhoud. Heeft een partij een gedegen analyse van een probleem en baseert het daar zijn oplossingen op of praat het zijn electoraat vooral naar de mond? Per partijprogramma heb ik gekeken naar de criteria “Eerlijke handel”, “Armoedebestrijding”, “Milieu” en “Klimaat”. Een deel van de sub-issues zijn niet vooraf vastgesteld. Zo heb ik partijen een kans gegeven om punten te scoren voor originele ideeën, die niet in andere partij-programma’s voorkomen. Ik hoop zo een zo volledig mogelijke analyse te geven van de partijprogramma’s op de FairFrog criteria. Hier en daar zal ik onder losse kopjes mijn inzichten delen omtrent bepaalde onderwerpen. Ik behandel iedere partij in een aparte blog en aan het einde van de rit zal ik een overzicht geven van de punten, die iedere partij heeft gescoord op de verschillende onderwerpen. Zo houden we het spannend tot de laatste week voor de verkiezingen, wiens partijprogramma het meest FairFrog-worthy is!

Omdat objectiviteit niet bestaat, vertel ik je graag over mijn achtergrond. Zo weet jij als lezer wat meer over hoe ik naar de wereld kijk. Ik heb een bachelor in Algemene Economie (Universiteit van Amsterdam) en een master in International Development Studies (Wageningen University). Binnen mijn Master volgde ik de Economics specialisatie en daarbinnen weer de specialisatie Milieueconomie en Natuurlijke bronnen. Ik richtte in 2007 Stichting Onderwijs voor India op, waarvan ik sindsdien voorzitter ben. Ik heb stages gelopen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (milieurekeningen) en bij een mensenrechtenorganisatie in India. Verder heb ik ervaring in de financiële sector als trainee bij Rabobank. Ik lees graag het economie katern van de NRC, of artikelen in het FD, maar volg ook graag discussies op minder mainstream platformen zoals MeJudice of Rethinking Economics NL.

Partij voor de Vrijheid, PVV

Het programma van de PVV beslaat 1 A4-tje. Kort maar krachtig, dat moet ik ze meegeven. Toch had ook de PVV stiekem meer woorden nodig, want punt 7 eindigt met een “enz.” dat mij ontzettend nieuwsgierig maakt.

“Nederland weer onafhankelijk. Dus uit de EU”

Mijns inziens is de EU een uitstekend instituut om positieve veranderingen op het gebied van eerlijke handel, milieu en klimaat door te voeren. Veel maatregelen op dit gebied zijn danwel zinloos wanneer je ze als klein land in je eentje doorvoert of ze verslechteren je concurrentie positie of allebei. Een slechte concurrentie positie is voor een exportland (zoals Nederland) natuurlijk een slechte zaak. Om klimaatverandering in te perken en de planeet leefbaar te houden, hebben we de EU simpelweg keihard nodig. Een voorbeeld waarbij de EU een stap kon maken op het gebied van eerlijke handel, hebben we in 2016 kunnen zien met het aannemen van een wet over conflictmineralen (zie ook ons positief jaaroverzicht 2016). Helaas is deze wet nog niet sluitend, maar het is wel degelijk een begin. Om het beeld evenwichtig te houden, gebrekkige EU wetgeving zorgt tegelijkertijd soms voor scheve arbeidsverhoudingen. In de blog “Ook Sweatshops in Nederland” lees je hier meer over. Echter, deze problemen kunnen door aanpassing in de wetgeving, ook binnen de EU worden opgelost.

Om deze redenen kunnen partijen die pro-Europa of semi-pro-Europa  zijn, punten halen op dit vlak. De PVV stelt een Nexit voor en krijgt zodoende 0 punten voor haar standpunt over de EU.

“Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep, enz.”

Internationale samenwerking of ontwikkelingshulp draagt bij aan armoedebestrijding. Daarnaast kan het positieve effecten hebben voor eerlijke handel, door bijvoorbeeld steun voor vakbonden en steun voor ondernemerschap. De PVV verdient met dit standpunt duidelijk geen punten voor armoedebestrijding en eerlijke handel, en ook al niet voor klimaat (windmolens en innovatie) en milieu (innovatie). Het partijprogramma sluit ook nog eens af met de treurige populistische nawee “Halvering van de motorrijtuigenbelasting”. Als je mensen lekker wilt maken met lagere belastingen, waarom moet dat dan per se met vervuilende middelen?

Ik moet helaas concluderen dat ik het partijprogramma van de PVV uiterst slecht vind voor eerlijke handel wereldwijd, voor milieu, klimaat en armoedebestrijding.

Daarmee heb ik alle FairFrog-relevante topics behandeld en de PVV scoort dus in totaal 0 punten.

De start is gemaakt, ben je benieuwd naar mijn oordeel over andere partijen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief! De tabel beneden zal met iedere partij die we behandelen worden aangevuld.

Topic Puntenscore
PVV
Algemeen
Nederland blijft in de EU 0
Eerlijke
handel
0
Armoedebestrijding 0
Milieu 0
Klimaat 0
Totaalscore 0

Your next jumps to fair and green:

  • Wil je je graag via debatten verder verdiepen in de FairFrog thema’s, wij zetten een aantal interessante verkiezingsdebatten voor je op een rij; klik hier!

Voor meer informatie:

Laat Een Bericht Achter


Leave a Reply

Copyright © 2017 FairFrog