Plastic Tasjes Verbod Werkt!

Onderzoek: meer mensen nemen eigen tas mee

In januari 2016 werd het verbod op gratis plastic tasjes ingevoerd in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat consumenten nu vaker zelf tassen meenemen.


Plastic Tassen Verbod Werkt!

Goed nieuws voor het milieu: een jaar na het verbod op plastic tassen, geven winkeliers inderdaad veel minder plastic tasjes aan hun klanten. Consumenten blijken hun gedrag aan te passen aan het verbod. Er gaan maar liefst 71% minder plastic tasjes over de toonbank, zo blijkt uit onderzoek van SAMR in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wereldwijd doen steeds meer landen plastic tasjes geheel of gedeeltelijk in de ban.Bangladesh kent bijvoorbeeld al sinds 2002 een volledig verbod op plastic tasjes. Dit verbod kwam er nadat het riool verstopt was geraakt door plastic tasjes, wat leidde tot overstromingen. Veel andere landen kiezen ervoor om belasting te heffen op het uitgeven van plastic tasjes of om, zoals Nederland, het gratis uitgeven ervan te verbieden.

Om de impact van het verbod te kunnen duiden, interviewde onderzoeksbureau Smartagent Marketresponse 300 winkeliers (voornamelijk eigenaren). De daling van 71% is dus een schatting en niet een exacte meting van het aantal uitgegeven plastic tasjes. Naast een daling in het aantal plastic tasjes, is er juist een stijging te zien in het aantal papieren tassen.Volgens het onderzoek geeft 30% van de winkeliers aan dat zij klanten een gratis papieren tas aanbieden. Groothandelaren in de verpakkingsindustrie bevestigen dit beeld ook. Hoewel de meeste winkeliers positief zijn over het verbod, zijn er ook een aantal bezwaren. Zo vragen sommigen zich af of het (duurdere) papieren alternatief nu wel zoveel beter is en hoe effectief dit beleid is, terwijl heel veel producten nog wel in grote hoeveelheden plastic worden verpakt.

Een greep uit de positieve reacties van respondenten in het onderzoek:

“Eerst dachten we dat het nadelen zou geven. Maar we beleven het goed. We vragen 5cent voor de tasjes, meeste mensen kopen ze niet.”

“Ik vind het wel positief. Ik merk dat mensen nu toch een eigen tas meebrengen, zodat er minder plastic in het milieu terecht komt. Dat vind ik een belangrijke zaak.”

“Ik heb bij Kika een collectebus gevraagd en wanneer een klant een tasje wilt, dienen zij minimaal 20 cent te doneren. Het verbod vind ik wel oké.”

En omdat het altijd beter kan, ook een greep uit de kritische noten van respondenten:

“Ik vind het raar dat je bij de supermarkten gewoon plastic tasjes kan pakken. Op een papierentas zit ook drukinkt, is dat niet slecht voor het milieu?”

“Ze zouden eigenlijk de winkeliers een toegift moeten geven/subsidie, omdat er nu minder reclame wordt gemaakt doormiddel van de tasjes. Dat is jammer. Duurzame tassen zijn voor de kleine ondernemers niet te betalen.”

Conclusies over het Plastic Tassen Verbod

Gelukkig passen consumenten zich steeds meer aan door het meenemen van een eigen tas en het is dus te hopen dat het papieren alternatief straks ook niet meer nodig is. Het feit dat veel producten nog steeds in teveel plastic worden verpakt is volgens mij geen goed excuus om consumenten aan de kassa nog eens een extra plastic tasje mee te geven. Al met al een positieve stap naar een schoner milieu!

 

Your next jumps to fair and green:

Voor meer informatie:

Laat Een Bericht Achter


Leave a Reply

Copyright © 2017 FairFrog