Plannen voor windparken op zee voor 2024-2030

Het kabinet presenteert...

Het kabinet wil tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee bouwen. Samen met de andere windparken op zee moeten deze voldoende duurzame stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale elektriciteitsverbruik.


Windenergie op zee

Het kabinet wil tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken op de Noordzee bouwen. Samen met de andere windparken op zee moeten deze voldoende duurzame stroom opleveren voor 40% van ons huidige totale elektriciteitsverbruik. De aanleg van de windparken geeft een sterke impuls aan de economie en levert naar schatting 10.000 banen op. Dat blijkt uit de Routekaart windenergie op zee 2030 waarin het kabinet aanwijst waar tussen 2024 en 2030 nieuwe windparken mogen komen.

Van 4,5 naar 11,5 gigawatt tussen 2024 en 2030

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 vijf windparken gerealiseerd moeten zijn die, samen met de bestaande windparken, een totaal vermogen hebben van circa 4,5 gigawatt. Op grond van het regeerakkoord moet daar tussen 2024 en 2030 voor nog eens 7 gigawatt aan windparken op zee bijkomen. Ook in het Klimaatakkoord zal windenergie op zee een rol spelen.

Voor de economie

Het kabinet ziet in de uitvoering van de routekaart 2030 een impuls voor het Nederlandse bedrijfsleven en de economie. Naar schatting gaat het om 15 tot 20 miljard aan investeringen en 10.000 banen gedurende 2024-2030. Het Nederlandse marktaandeel voor wind op zee (25 procent in Europa) kan verder worden uitgebouwd. Ook richting Azië en Amerika, aldus ons kabinet.

Noordzee als duurzame energiebron

Het Nederlandse deel van de Noordzee is ruim anderhalf keer zo groot als ons landoppervlak, en is belangrijk voor scheepvaart, visserij en natuur. Met de toenemende vraag naar duurzame energie biedt de relatief geringe waterdiepte, het gunstige windklimaat en de nabijheid van havens en (industriële) energieverbruikers kansen voor de energietransitie.

Om rekening te houden met de talrijke activiteiten op de Noordzee, heeft het kabinet bij het opstellen van de routekaart de belanghebbenden betrokken. Zo is bijvoorbeeld gekeken naar de kansen en de ambities van kustgemeenten. Met het windenergiegebied ‘Ten noorden van de Waddeneilanden’ ondersteunt het kabinet de ambities van de provincie Groningen voor verduurzaming en economisch perspectief voor de regio.

Na 2030

Het kabinet geeft verder aan dat de bouw van nog meer windparken op zee na 2030 alleen zinvol is als ook niet-elektrische energiegebruik (80% totale energievraag) duurzaam wordt. Dit vraagt om een omschakeling naar duurzame elektriciteit bij de industrie, verwarming van gebouwen en mobiliteit. Maar ook het maken van ‘groene moleculen’, zoals waterstof geproduceerd met elektriciteit van windparken. Dit is precies waarover aan de onderhandelingstafels van het Klimaatakkoord gesproken wordt.

Met het oog op een eventuele verdere doorgroei van windenergie op zee wijst het kabinet mogelijk op termijn nieuwe windenergiegebieden aan. Later dit jaar wordt de Noordzeestrategie 2030 gepubliceerd waarin het kabinet hiervoor een visie en kansrijke opties wil neerleggen. Visserij en natuur, maar ook de inpassing in de energievoorziening en het vinden van ruimte op land voor de distributie van de energie, vormen daarbij de grootste uitdagingen.

Wat vinden jullie van dit nieuws? Haalbaar? Of liever investeren in zonne-energie?

 

Your next jumps to fair and green:

  • Wacht niet tot 2024, maar stap nu zelf al over op groene stroom en geef een duidelijk signaal af!

 

Voor meer informatie:

Laat Een Bericht Achter


Leave a Reply

Copyright © 2017 FairFrog