FvD; Een ethisch alternatief op rechts?

How Fair And Green Is...? Deel 4: Forum voor Democratie

In de serie How Fair & Green is...? Leggen we politieke partijen langs de FairFrog meetlat. Let Forum voor Democratie op eerlijke handel en duurzaamheid?


Hoe eerlijk en groen is Forum voor Democratie?

In deze serie leggen we de partijen voor de aankomende Tweede Kamer verkiezingen, die kans maken op een zetel, langs de FairFrog-meetlat. Stel dat de partijen een webwinkel zouden beginnen, zouden ze dan op FairFrog mogen staan? Naast ons belangrijkste criterium eerlijke handel, kijken we ook naar duurzaamheid in de zin van beleid op het gebied van milieu, klimaatverandering en armoedebestrijding. In eerdere blogs kon je al lezen over PVV, VNL en VVD, vandaag behandelen we Forum voor Democratie.

Toelichting

Ik probeer zo min mogelijk te focussen op middelen, zoals de Sustainable Development Goals of een klimaatwet en zoveel mogelijk op concrete inhoud en naar de kwaliteit van de inhoud (is er sprake van een gedegen analyse). Per partijprogramma heb ik gekeken naar de criteria “Eerlijke handel”, “Armoedebestrijding”, “Milieu” en “Klimaat”. Een deel van de sub-issues zijn niet vooraf vastgesteld. Zo heb ik partijen een kans gegeven om punten te scoren voor originele ideeën, die niet in andere partij-programma’s voorkomen. Ik hoop zo een zo volledig mogelijke analyse te geven van de partijprogramma’s op de FairFrog criteria. Ik behandel iedere partij in een aparte blog en geef partijen tussen 0 en 2 punten voor de verschillende onderwerpen. Zo houden we het spannend tot de laatste week voor de verkiezingen; wiens partijprogramma zou het meest FairFrog-worthy zijn?!

Forum voor Democratie

Het partijprogramma van Forum voor Democratie (FvD) focust zich vooral op hervorming van de democratie. De eerste drie hoofdstukken gaan over respectievelijk het zogeheten partijkartel, directe democratie, en een gekozen minister president. Volgens FvD is het politieke systeem de achterliggende oorzaak van allerlei problemen van massale immigratie tot aan de kwalitiet van het onderwijs en managementlagen in de zorg. Wat verder opvalt is een wat sterkere focus op duurzaamheid en meer medemenselijkheid, dan we bij andere rechtse partijen zien. Tegelijkertijd is het programma dan weer niet eerlijk naar migranten in Nederland. Een interessant programma om langs de FairFrog lat te leggen dus.

Eerlijke handel

In het hoofdstuk over “Dierenwelzijn & Milieu” pleit forum voor Forum voor Democratie voor referenda over CETA en TTIP. Ze noemen hierbij niet expliciet waarom (dus ook niet dat het gaat om eerlijkere handel), maar geven ons als kiezers daarmee wel de mogelijkheid om te stemmen tegen een eventueel oneerlijk handels verdrag. Daarom krijgen ze hiervoor van mij een punt.

In hetzelfde hoofdstuk, is dit een nogal opvallende zin: “Het Gemeenschappelijke Visserijbeleid behoort tot de meest dramatische beleidsterreinen van de Europese Unie en moet worden afgeschaft om daarmee de visstand en het schoonhouden van de zee beter te kunnen waarborgen.” FvD vindt het Visserijbeleid dramatisch, maar komt niet met een alternatief; een gemiste kans.

Klimaat en milieu

“Bij Forum voor Democratie zijn economie en duurzaamheid direct met elkaar verweven. Wij streven naar een economie die in balans is, en dat kan niet anders dan wanneer de economie duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.” (FvD programma, pagina 24)

Forum voor Democratie wil verder weliswaar fors hervormen in belastingland, maar verplaatst belasting niet naar vervuiling of uitstoot. FvD wil wel onderzoek naar duurzaamheid, milieu en innovatieve technologie stimuleren en pleit ook voor meer financieringsmogelijkheden voor duurzame startups, wat hen punten oplevert.

“Technologie heeft ons ver gebracht, en kan ons ook bij de juiste innovaties helpen de aarde te ondersteunen en duurzaamheid te bevorderen, zoals in het geval van alternatieve methoden voor energiewinning. Als kenniseconomie hebben we een kans voorop te lopen in de energietransitie en daar zelfs rendement op te behalen.” (FvD programma, pagina 24)

Verder is FvD zich bewust van onze plasticverslaving; ze willen hergebruik stimuleren en zijn bereid om statiegeld uit te breiden. Tot slot krijgen ze nog een punt voor het nul-tarief BTW. Het hoofdstuk “Duurzaamheid en Innovatie” bespreekt helaas geen gemaakte klimaatafspraken in Parijs of Europa, of de huidige CO2 prijs.

Europese Unie

Forum voor Democratie wil referenda organiseren over een NEXIT en over de open grenzen en het vrije verkeer van personen binnen de EU. Ze zeggen in hun partij programma wel voorstander te zijn van samenwerking met Europese landen maar dan alleen via de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en andere internationale verdragen en eventueel via lidmaatschap van de Europese Economische ruimte (EER). Aan de EVA nemen momenteel nog maar 4 landen deel en de associatie beperkt zich tot vrijhandel. Lidmaatschap van de EER betekent deelname aan vrij verkeer van personen, goederen, service en kapitaal, waar één van hun voorgestelde referenda dus over gaat. Het voorstaan van een NEXIT en het achterwege laten van enige vorm van samenwerking op het gebied van milieu en klimaat en eerlijke handel, leiden helaas voor FvD tot nul punten voor hun visie op de EU.

Armoedebestrijding

Forum voor Democratie heeft verder twee punten gekregen voor ontwikkelingssamenwerking, omdat ze noemen dat landen “die gebrek aan voldoende middelen van bestaan, voldoende voedsel en schoon water ervaren” moeten worden geholpen. Het is jammer dat ze dit niet uitwerken tot een actiepunt en ook dat hun analyse van de problematiek niet verder reikt dan “door hun toenemende bevolkingsdruk.” De reden dat ik hen twee punten geef, terwijl VVD, VNL en PVV slechts 1 punt kregen, is het feit dat uit hun taal meer medemenselijkheid spreekt. Ik maak uit hun partijprogramma op dat het ethisch handelen ten opzichte van medemensen en de planeet bij FvD  wel intrinsieke waarde heeft, terwijl ik dat bij de andere rechtse partijen mis. Zelfs bij de VVD gaat het in de stukken over ontwikkelingssamenwerking vooral over het Nederlandse handelsbelang.

Ethische optie op rechts?

Forum voor Democratie scoort net als de VVD 9 punten op de FairFrog criteria. Ze zijn de eerste partij in deze serie die een punt weet te behalen op eerlijke handel en ze zijn ogenschijnlijk meer begaan met hun medemensen, mede-aardbewoners en de aarde zelf dan de tot nu toe behandelde partijen. Ze verpesten het op eerlijkheid echter door dit discriminerende punt: “Eerste 10 jaar in Nederland geen uitkering voor immigranten die werkloos zijn gebleven.” Het suggereert dat wel of niet willen werken samenhangt met een migrantenachtergrond; dat maakt de maatregel discriminerend en niet fair. Mocht Forum voor Democratie een webwinkel beginnen, dan zul je ze op FairFrog niet tegenkomen, maar ze zijn wel een interessant alternatief voor de rechtse kiezer met een groen hart.

Score
Topic PVV VNL VVD FvD
Algemeen
Nederland blijft in de EU 0 1 1 0
Eerlijke
handel
Eerlijke handelsverdragen 0 0 0 1
Armoedebestrijding
Noodhulp 0 1 1 1
Belang van mensen daar voorop, niet NL
handelsbelang
0 0 0 1
Milieu
Stimuleren circulaire economie 0 0 1 1

Tegengaan afval dumping 0 0 1 1
Verminderen van plastic afval 0 0 0 1
Klimaat
Houden aan afspraken Parijs 0 0 1 0
Houden aan Europese afspraken 0 0 1 0
CO2 prijs aanpakken via ETS 0 0 1 0
Stimuleren duurzame energie productie 0 0 1 1
Nagedacht over duurzaamheid in
bouw/huishoudens
0 0 1 0
Financiering duurzame economie 0 0 0 1
Stimuleren electrisch rijden 0 0 0 1
TOTAAL 0 2 9 9

Your next jumps to fair and green:

  • Lees ook de blogs over PVV, VNL en VVD
  • Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en volg de volledige politieke serie!

Voor meer informatie:

Laat Een Bericht Achter


Leave a Reply

Copyright © 2017 FairFrog