Duurzaamheid in het bedrijfsleven

Benieuwd hoe je duurzaamheid op een positieve manier kan bevorderen binnen je bedrijf? Lees over de workshop die Nancy hield bij PRO6 managers!


 

Workshop Duurzaamheid bij PRO6 managers

Sinds juni ben ik werkzaam bij PRO6 managers, een adviesbureau dat zowel in de bouw als in de utiliteit actief is. Het is een innovatief bedrijf, waar de mens centraal staat. Heel passend is de purpose  dan ook “Samen Beter Bouwen”. Deze drie woorden kun je op verschillende manieren combineren en interpreteren, iets waar we intern constant over nadenken.
In het kader van de woorden Samen en Beter werd er binnen PRO6 al een tijdje nagedacht over duurzaamheid, circulariteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om hier handen en voeten aan te geven, had ik de eer om een eerste workshop rondom duurzaamheid op te zetten en te faciliteren.

De lading van het begrip ‘Duurzaamheid’

Het lastigste rondom duurzaamheid vind ikzelf dat het naast een containerbegrip ook een modewoord is. Niet alleen is het lastig om duurzaamheid te definiëren, de associaties zijn ook niet altijd positief. Deze associaties komen mijns inziens met name door harde marketing, waardoor duurzaamheid nu iets hips is geworden en wordt verheven tot ‘beter’. Iets of iemand is beter als hij/zij/het duurzaam is, wat al snel leidt tot de afgeleide dat er ook iets ‘slecht’ is.

Zo heeft iemand mij ooit gevraagd of hij/zij een slechter persoon was, omdat hij/zij niets aan duurzaamheid deed. Deze impliciete veroordeling zorgt ervoor dat mensen zich onbewust negatief gaan verhouden tot de term duurzaamheid. Naast deze impliciete veroordeling die ervaren kan worden, is er ook nog het stukje verandering. Verandering is iets waar de één wat beter tegen kan dan de ander. En omdat verduurzaming leidt tot verandering, op zowel kleine schaal (het papier scheiden) als grote schaal (hele wijken gasloos), wordt duurzaamheid niet altijd met evenveel liefde omarmd.

De Workshop

Hoewel ik verduurzaming persoonlijk heel belangrijk vind, weet ik ook dat anderen dat minder vinden. Ik had dus verschillende mogelijkheden om mijn workshop in te steken; zullen we beginnen met het definiëren van duurzaamheid van PRO6, beginnen we met het vaststellen van de duurzaamheidsvisie of zal er eerst gepeild moeten worden of iedereen wel geïnteresseerd is in duurzaamheid?

Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om het concreet te houden en om de workshop te richten op tastbare resultaten. Plat gezegd hebben we ons gefocust op wat wij als PRO6 managers daadwerkelijk doen en willen doen om te verduurzamen. Gezien dit mijn eerste workshop was bij PRO6 managers was ik erg benieuwd naar het verloop van de workshop. Wat mij opviel was dat het zelfsturende karakter van PRO6 erg sterk naar voren kwam; iedereen deed actief mee en uiteindelijk werd er veel meer besproken dan alleen de concrete acties en ideen rondom verduurzaming. Zo werd er, heel mensgericht, gefocust op de intrinsieke motivatie van de individuele PRO6’ers en bleek er behoefte te zijn aan een steviger fundament onder de duurzaamheidsvisie. Mooie input voor de volgende workshop dus!

De Hyundai Ioniq

Wat betreft de output van deze workshop zijn we allemaal erg tevreden. Zo zoeken we naar mogelijkheden voor ‘hippe en handige broodtrommels’, zodat wij minder gebruik hoeven maken van verpakkingsmateriaal voor de lunch, willen we op een duurzamere manier notities maken (denk aan Rockbook, Correctbook, Bambook etc.), kunnen we voortaan in het hele pand plastic apart inzamelen en zijn we binnen drie maanden van nul naar drie elektrische (bedrijfs)auto’s gegaan, met nog twee in het verschiet.

Nu ben ik erg benieuwd; wat doen jullie binnen het bedrijf om te verduurzamen en hoe pakken jullie dit aan?

 

Your next jumps to fair and green:

 

Laat Een Bericht Achter


Copyright © 2017 FairFrog