Vier de Dag der Inheemsen!

In NL is de Dag der Inheemsen vrij onbekend. Lees waarom deze dag wél belangrijk is en waar je eerlijke inheemse producten kan verkrijgen!


Poncho gemaakt door de Chileense inheemse bevolking. Foto bij Vier de Dag der Inheemsen
Poncho gemaakt door de Chileense inheemse bevolking

Vandaag is het de door de Verenigde Naties ingestelde Internationale Dag der Inheemsen oftewel The International Day of the World’s Indigenous Peoples. Deze dag wordt sinds 1994 jaarlijks gevierd op 9 augustus. Dit is de dag dat de eerste meeting van de werkgroep die speciaal opgericht werd voor de rechten van inheemse volkeren in 1982 bijeen kwam. Onder inheemsen worden volkeren gerekend die een geschiedenis hebben als pre-koloniale en/of pre-bezette maatschappijen met hun eigen sociale, economische en politieke systemen, taal, cultuur en geloven. Daarnaast hebben zij vaak een sterke link met het gebied waar zij wonen en de omringende natuurlijke hulpbronnen. Inheemse volkeren leven vaak dichter bij de natuur en gaan daardoor duurzamer om met natuurlijke hulpbronnen. De gebieden waarin zij wonen bevatten ongeveer 80% van de biodiversiteit van de aarde en vormen belangrijke ecosystemen. Zij spelen dus een belangrijke rol in het managen van natuurlijke hulpbronnen. Helaas worden zowel hun leefgebieden als zijzelf niet altijd rechtmatig behandeld. Een voorbeeld hiervan is de bouw van de Belo Monte dam in Brazilië. De dam wordt gebouwd in de Xingu rivier en zal door het divergeren van de waterstroom ruim 1.500 vierkante kilometer aan Braziliaans regenwoud verwoesten. Daarnaast zullen ruim 40.000 mensen ander onderkomen moeten vinden, waaronder ook inheemsen, die al eeuwen dit gebied beschermen en ervan leven.

In eerste instantie zullen veel Nederlanders geen link zien tussen inheemsen en Nederland. Maar vergis je niet! Gezien Nederland een koloniaal verleden heeft, hebben Nederlanders wel degelijk invloed gehad op de inheemse bevolking, met name de inheemse bevolking in Suriname. In 2004 waren er in totaal 18 037 inheemsen in Suriname. De Dag der Inheemsen (Ingi Dey) wordt daar dan ook jaarlijks gevierd. In Nederland is deze dag echter niet zo groots. Toch vind ik het belangrijk om er aandacht aan te geven, juist omdat deze dag zou kunnen bijdragen aan behoud van culturen, biodiversiteit en ecosystemen.

Met meer aandacht voor deze dag, zal er hopelijk meer respect komen voor de leefwijze van de inheemse volkeren wereldwijd. Vaak zijn inheemsen kwetsbaar op verschillende vlakken, omdat zij een minderheid zijn in hun eigen land. Dit valt te zien bij de Belo Monte dam; ondanks protesten van de inheemse bevolking vanaf het moment dat deze dam werd voorgesteld in de jaren ’80, werd deze toch gebouwd. Sinds het begin van de constructie is er een influx te zien van migranten en worden het leefgebied en haar biodiversiteit aangetast. Onder de lokale inheemsen is de prevalentie van alcoholisme, depressie en interne conflicten en separatie gestegen, dit alles leidend tot culturele desintegratie. Gezien deze culturen al vrij klein zijn, is de kans groot dat deze verloren gaan – en ik persoonlijk zou dat ontzettend zonde vinden! Met het vergroten van de aandacht voor de inheemse volkeren zal er hopelijk meer respect voor hen en hun leefwijze ontstaan, waardoor hun stem in de wereld wordt vergroot en hun leefwijzen en leefgebieden beter beschermd worden.

 

Your next jumps to fair and green:

Voor meer informatie:

Laat Een Bericht Achter


Leave a Reply

Copyright © 2017 FairFrog