Moeizame vooruitgang arbeidsomstandigheden Bangladesh

What Happens in Europe? Deel 4: Kleding uit Bangladesh

De Europese Commissie dreigde eerder met het terugtrekken van gunstige handelsvoorwaarden voor Bangladesh. Conclusies over het Sustainability Compact.


FairFrog series on what happens in Europe. Deel 1: Palmolie.

Na de instorting van de Rana Plaza fabriek in Bangladesh in 2013, kwam niet alleen de Fashion Revolution beweging op gang; er werden ook afspraken gemaakt door handelspartners met de Bengaalse overheid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. In het Sustainability Compact, dat werd ondertekend door de Bengaalse overheid, werden afspraken gemaakt over een wetsherziening en het respecteren van fundamentele arbeidsrechten. Vorige week, op 18 mei, kwamen de partners van het compact (naast de Bengaalse overheid zijn dit de EU, de Verenigde Staten, Canada en de International Labour Organisation, ILO) bijeen voor de derde jaarlijkse review.

In maart stuurde de Europese Commissie een brief naar de Bengaalse overheid,waarin gedreigd werd de handel stop te zetten, als er geen aanzienlijke verbeteringen zouden worden getroffen. Hoewel dit formeel gezien onmogelijk is, kan de EU wel de gunstige handelsvoorwaarden waar Bangladesh gebruik van maakt intrekken. Sinds 2001 profiteert Bangladesh van het Generalised Scheme of Preferences (GSP, Algemeen Voorkeurssysteem) dat gunstige voorwaarden biedt en toegang creëert tot de Europese martk voor alle producten afgezien van wapens en munitie (“Everthing But Arms”, EBA). Officieel is de handel zonder quota en tarieven op voorwaarde dat het land mensenrechten inclusief arbeidsrechten respecteert. Schone Kleren Campagne, maar ook de ILO, hebben hun zorgen geuit, omdat dit nog steeds niet de praktijk is.

In 2015 waarschuwde Europees handelsminister Cecilia Malmström al dat als er geen verbetering zou komen in de slechte arbeidsomstandigheden, de EU de gunstige handelsvoorwaarden zou heroverwegen. In december 2016 demonstreerden kledingarbeiders in Bangladesh voor hogere lonen. Het protest werd beantwoord met arrestaties van vakbondsleiders en werknemers, doodsbedreigingen en het sluiten van vakbondskantoren. Naar aanleiding van de ongeregeldheden, kwamen op 23 februari van dit jaar de Bengaalse overheid, de Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) en de IndustriALL Bangladesh Council (IBC) bij elkaar om het escalerende conflict op te lossen. Verschillende afspraken werden gemaakt over het afhandelen van rechtszaken, het vrijlaten van gearresteerden, het heropenen van vakbondskantoren en de terugkeer van werknemers, die het werk was ontnomen. Deze afspraken zijn echter niet voldoende om de structurele problemen aan te pakken.

Organisaties uiten al jarenlang hun zorgen over het falen van de Bengaalse overheid om de wetgeving in lijn te brengen met internationale richtlijnen en om arbeidsrechten te handhaven. Er zijn nog steeds teveel barrièrres om een vakbond op te zetten en werknemers kunnen niet veilig hun beklag doen over misstanden of onderhandelen over arbeidsomstandigheden. Werknemers hebben onvoldoende toegang tot het recht en worden vaak geïntimideerd wanneer ze klagen. Clean Clothes Campaign roept de EU daarom op om een onderzoek te doen.

In een debat in het Europese Parlement voorafgaand aan de evaluatie van 18 mei, gaf eurocommissaris Cecilia Malmström aan dat ze het moment voorafgaand aan de meeting, geen dreigementen wilde uiten en in openheid de discussie wilde aangaan met Bangladesh. Tegelijkertijd herhaalde zij ook de aanwezigheid van verschillende instrumenten om het proces te versnellen.

Conclusies van het Sustainability Compact met Bangladesh

In de gezamenlijke conclusies van de bijeengekomen partners van het compact wordt veel erkend en genoteerd, maar er worden geen concrete nieuwe afspraken gemaakt om het verbeteren van arbeidsomstandigheden in Bangladesh meer kracht bij te zetten. Zo wordt bijvoorbeeld erkend dat onderzoek en vervolging van oneerlijke arbeidspraktijken urgent nodig zijn, maar gaat men niet verder dan het onderstrepen van het belang van versterking van het het Department of Labour met meer personeel en middelen. De partners van het compact erkennen ook de urgentie van de herziening van de Bangladesh Labour Act (BLA) en gerelateerde regelgeving met inachtneming van de conclusies en adviezen van de ILO. De verantwoordelijkheid voor het doen van voorstellen om de BLA te hervormen ligt bij de nieuw gevormde Tripartite Consultative Council – een raad bestaande uit 20 leden die werknemers, werkgevers en overheden representeren. De vorming van deze raad is hoopgevend, maar de conclusies van de partners van het compact stellen toch enigszins teleur, vooral gezien de brief van de Europese Commissie, waarin zij aangeeft maatregelen te willen treffen wanneer fundamentele arbeidsrechten niet voldoende gewaarborgd blijven.

De Europese Commissie kwam eerder overeen dat om een handelsonderzoek te starten, de ILO Commissie voor Toepassing van Standaarden (ILO Committee on the Application of Standards, CAS) een speciale paragraaf toegevoegd zou moeten hebben aan haar rapport. In 2016 werd een dergelijke speciale paragraaf toegevoegd over Bangladesh, vanwege aanhoudende schendingen van de ILO conventie. Clean Clothes Campaign benadrukt in haar oproep voor een onderzoek dat dat de huidige benadering van dialoog en technische en financiele ondersteuning onvoldoende zijn gebleken en dat economische prikkels nodig zijn om echte vooruitgang te boeken in Bangladesh. Een onderzoek zou een dergelijke prikkel kunnen geven.

Your next jumps to fair and green:

  • Koop kleding die gemaakt is onder goede omstandigheden en steun initiatieven die zich inzetten voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden.
  • Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van wat er gebeurt op het vlak van eerlijke handel en duurzaamheid in Europa.

Voor meer informatie:

Laat Een Bericht Achter


Leave a Reply

Copyright © 2017 FairFrog