Afvalplan voor meer herbruikbare grondstoffen

Nieuwe Landelijke Afvalbeheerplan (LAP) van kracht

Overheid en bedrijven werken samen om steeds meer afval als grondstof te gebruiken. Daarom is het nieuwe Landelijke Afvalbeheerplan (LAP) van kracht gegaan.


Recycling

Nederland zit middenin de overgang naar een circulaire economie. Overheid en bedrijven werken samen om steeds meer afval als grondstof te kunnen gebruiken. Om hiervoor de juiste voorwaarden te scheppen, is vanaf 28 december het nieuwe Landelijke Afvalbeheerplan (LAP) van kracht gegaan.

In het LAP staan nieuwe regels en afspraken om de overgang naar een circulaire economie zo soepel mogelijk te maken op het gebied van afvalverwerking.

Kansen om te innoveren

Het plan is gemaakt met een blik op de toekomst en speelt ook in op behoeften van circulaire bedrijven, die hierdoor meer kansen krijgen om te innoveren. Bedrijven krijgen bijvoorbeeld een stuk eerder te horen wanneer nieuwe, aangescherpte regelgeving op komst is waardoor zij hun investeringsplannen daarop kunnen aanpassen.

2050

Het kabinet heeft in het programma Circulaire Economie vastgelegd dat Nederland uiterlijk in 2050 volledig draait op herbruikbare grondstoffen. In dit programma staat onder andere welke stappen Nederland gaat ondernemen om deze omschakeling tot stand te brengen. Een instrument daarbij is de manier waarop we met afval omgaan, wat is vastgelegd in het LAP. In december 2017 loopt het huidige plan, LAP2, af. LAP3 is daarom vanaf 28 december in werking getreden en loopt door tot eind 2023.

 

Your next jumps to fair and green:

  • Wat je als particulier kunt doen, is om natuurlijk zoveel mogelijk je afval te scheiden.
  • Geen mogelijkheid om je afval te scheiden (denk aan het scheiden van GFT in hoogbouw)? Schrijf dan je gemeente aan.
  • Doe mee aan een circulaire economie en re- en upcycle waar mogelijk.

 

Voor meer informatie:

  • Voor meer informatie, surf naar het lap3.nl.
Laat Een Bericht Achter


Leave a Reply

Copyright © 2017 FairFrog