Privacy- en cookiebeleid

FairFrog, gevestigd aan van den Berghlaan 137-A 2132 AC Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

van den Berghlaan 137-A, 2132 AC, Hoofddorp

+31614368512

info@fairfrog.nl

“Persoonsgegevens verwerken” wat betekent dat?

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon, een individu. Dit zijn bijvoorbeeld je naam, adresgegevens, bankrekeningnummer of IP-adres. Het verwerken ervan, houdt in zo’n beetje iedere handeling die je met de gegevens zou kunnen verrichten. Ook slechts het inzien van gegevens valt onder het ‘verwerken’ van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

FairFrog verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Je kunt op verschillende manieren een interactie met ons hebben. Misschien breng je alleen een bezoek aan onze website, misschien neem je contact met ons op om een vraag te stellen of wordt je klant. In verschillende gevallen, verwerken we verschillende gegevens. Er staat een kruisje in het vak voor de data, die verzameld worden, als je de in de kolom genoemde interactie met ons hebt. Verderop in dit Privacy Statement vind je informatie over de doeleinden waarvoor we de gegevens verwerken.

Data Wanneer je onze website bezoekt? Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief? Wanneer je contact met ons opneemt? Wanneer je voor ons blogt? Wanneer je een webshop hebt en klant bent van FairFrog
Voornaam         X
Achternaam         X
Telefoonnummer         X
E-mail adres   X     X
Overige persoonsgegevens1     X X X
Surfgedrag2 X        
Bankrekeningnummer         X

 

  1. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  2. Op het moment dat je een bezoek brengt aan onze website, ontvangt de achterkant van de website een verzoek dat van je IP adres afkomstig is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

FairFrog verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fairfrog.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FairFrog verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Data Doel waarmee we de data verzamelen
Voornaam Wanneer je klant bent van FairFrog; om contact met je op te kunnen nemen over wijzigingen van onze diensten en producten en over eventuele transacties.
Achternaam Wanneer je klant bent van FairFrog; om contact met je op te kunnen nemen over wijzigingen van onze diensten en producten en over eventuele transacties.
Telefoonnummer Wanneer je klant bent van FairFrog; om contact met je op te kunnen nemen over wijzigingen van onze diensten en producten en over eventuele transacties.
E-mail adres Wanneer je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief; voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Wanneer je contact met ons opgenomen hebt; om je te kunnen beantwoorden.

Wanneer je klant bent van FairFrog; om contact met je op te kunnen nemen over wijzigingen van onze diensten en producten en over eventuele transacties.

Overige persoonsgegevens1 Wanneer je andere persoonsgegevens aan ons verstrekt –bijvoorbeeld omdat we een gastblogprofiel voor je aanmaken, of omdat je klant bij ons bent- zullen we deze persoonsgegevens alleen verwerken voor het doel waarvoor jij ze aan ons hebt verstrekt.
Surfgedrag2 Om kwaadaardige aanvallen van hackers te kunnen identificeren en blokkeren.
Bankrekeningnummer Wanneer je klant bent van FairFrog en je ons een betaling doet, verschijnt het daarvoor gebruikte bankrekeningnummer op ons bankafschrift. Deze zijn wij voor de belastingdienst verplicht om 7 jaar te bewaren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

FairFrog neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FairFrog) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FairFrog bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Data Bewaartermijn Reden
Voornaam Tot je 1 jaar geen klant meer bent van FairFrog. Om vragen of klachten te kunnen afwikkelen.
Achternaam Tot je 1 jaar geen klant meer bent van FairFrog. Om vragen of klachten te kunnen afwikkelen.
Telefoonnummer Tot je 1 jaar geen klant meer bent van FairFrog. Om vragen of klachten te kunnen afwikkelen.
E-mail adres Tot je je uitschrijft van onze nieuwsbrief of een jaar nadat je geen klant meer bent van FairFrog Je kunt je op ieder moment uitschrijven van onze nieuwsbrief, daarna is je e-mail adres verwijderd van ons nieuwsbriefsysteem.

Hebben we je e-mail adres omdat je klant bent geweest van FairFrog dan houden we deze nog een jaar om vragen of klachten te kunnen afwikkelen.

Heb je ons een bericht gestuurd, dan behouden we je e-mail adres tot 3 maanden.

Overige persoonsgegevens1 3 maanden nadat de gegevens niet meer nodig zijn; danwel dat een vraag is afgehandeld; of je bijvoorbeeld niet meer als gastblogger op onze site staat. Om onze diensten te kunnen leveren of de overeenkomst uit te voeren.
Surfgedrag2 1 maand De logs van verzoeken worden automatisch gewist wanneer de geheugenruimte die we hiervoor aanhouden vol zit. Dit is meestal na een maand.
Bankrekeningnummer 6 jaar na afloop van het jaar waarin een transactie heeft plaatsgevonden. In verband met onze wettelijke verplichting naar de Belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

FairFrog deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.  FairFrog blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Categorie Naam Data Doel
Hosting Service Python Anywhere Het verzoek bij binnenkomst op de website van je IP adres. Om kwaadaardige aanvallen van hackers te kunnen identificeren en blokkeren.
Overheid Belastingdienst Bankrekeningnummer Alleen wanneer de belastingdienst inzage eist in dit onderdeel van de administratie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FairFrog gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. FairFrog gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Google Analytics _utma Analytische cookie die websitebezoek meet Aan de gebruiker om de cookie te verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FairFrog en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fairfrog.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . FairFrog wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FairFrog neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fairfrog.nl

Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 9 juni 2018.

Copyright © 2017 FairFrog